تبلیغات
عکس+رمزکانتر+خرید+... - نوع مسابقات کشتی کج
به بزرگ ترین مرجع وبلاگ خوش آمدید
 نوع  مسابقات

1 به 1

Normal

TLC

Hell in a Cell

Steel Cage

Falls Count Anywhere

Ladder

Tables

Backstage Brawls

IronMan

First Blood

Last Man Standingتگ تیم

Normal

Elimination Tag

Tables

Hell in a Cell

Ladder

TLC

Tornado

Steel Cage

Falls Count Anywhere

تریپل تریت

Normal

Tables

Ladder

TLC

Hell in a Cell

Steel Cage

Falls Count Anywhere

4 نفره

Normal

Tables

Ladder

TLC

Hell in a Cell

Steel Cage

Falls Count Anywhere

Battle Royal5 نفره

Championship Scramble

6 نفره

Money in the Bank

Armageddon Hell in a Cell

Battle Royal

Elimination Chamber

6-Man Tag

رویال رامبل

10 Man

20 Man

30 Man


هندیکپ

2 on 1

Tag on 1

3 on 1

Tag on Trio


مُد های بازی

Highlight Reel

Story Designer

Create a S*p*erStar

Create a Finisher

Road to WrestleMania

Online (XBOX 360/PS3/Wii)

Community Creations

نوشته شده در تاریخ 25/10/1389توسط سیاوش آزاد